Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript-a, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COMARC/A Format

za normativne podatke

ISSN 1855-5608

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v letu 2003 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V5.1-05, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: oktober 2012

Deli priročnika:

Naslovnica[138 KB]KAZALO[149 KB]UVOD[316 KB]SEZNAM POLJ[141 KB]0XX BLOK ZA IDENTIFIKACIJO[11 KB]001 Uvodnik zapisa[230 KB]035 Kontrolne številke zapisov iz drugih sistemov[205 KB]1XX BLOK ZA KODIRANE PODATKE[12 KB]100 Splošni podatki o obdelavi[220 KB]101 Jezik entitete[117 KB]102 Nacionalnost entitete[244 KB]106 Osebno ime/ime korporacije kot predmetna oznaka[168 KB]120 Kodirani podatki za osebno ime[184 KB]150 Kodirani podatki za ime korporacije[152 KB]152 Pravila[160 KB]190 Datum rojstva*[194 KB]191 Datum smrti*[195 KB]KONTROLNA PODPOLJA[71 KB]Podpolje 3 - Številka zapisa[199 KB]Podpolje 5 - Kontrolna napotila[226 KB]Podpolje 7 - Pisava osnovnega dela točke dostopa[206 KB]Podpolje 9 - Jezik osnovnega dela točke dostopa[209 KB]2XX BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA[165 KB]200 Normativna točka dostopa - osebno ime[305 KB]210 Normativna točka dostopa - ime korporacije[276 KB]3XX BLOK ZA OPOMBE[115 KB]300 Opomba[165 KB]320 Splošna pojasnjevalna opomba[196 KB]330 Opomba o pomenskem obsegu[145 KB]340 Opomba o biografiji in delovanju[87 KB]4XX BLOK VARIANTNIH TOČK DOSTOPA[167 KB]400 Variantna točka dostopa - osebno ime[293 KB]410 Variantna točka dostopa - ime korporacije[262 KB]5XX BLOK SORODNIH TOČK DOSTOPA[169 KB]500 Sorodna točka dostopa - osebno ime[284 KB]510 Sorodna točka dostopa - ime korporacije[265 KB]6XX BLOK ZA KLASIFIKACIJSKE OZNAKE[69 KB]686 Druge klasifikacije[72 KB]7XX BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA V DRUGIH JEZIKIH IN/ALI PISAVAH[169 KB]700 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi - osebno ime[267 KB]8XX BLOK ZA INFORMACIJE O VIRU PODATKOV[72 KB]810 Podatek je v:[186 KB]815 Podatka ni v:[151 KB]820 Informacija o uporabi ali pomenskem obsegu[151 KB]830 Splošna katalogizatorjeva opomba[165 KB]835 Informacija o izbrisani točki dostopa[205 KB]836 Informacija o nadomeščeni točki dostopa[205 KB]856 Elektronska lokacija in dostop[212 KB]9XX BLOK ZA NACIONALNO RABO[73 KB]911 Vir imena*[201 KB]915 Nepovezana kazalka - osebno ime*[252 KB]916 Opomba o konverziji*[165 KB]990 Prevezave*[150 KB]992 Polje za lokalne potrebe*[93 KB]Dodatek A - SEZNAM POLJ/PODPOLJ[277 KB]Podatki o izdajatelju[119 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Potrebujete pomoč?

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2018 IZUM Piškotki